งานบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำอิงป่าบงน้ำล้อม
วันที่ 29 มี.ค. 2561 ณ ป่าชุ่มน้ำบ้านป่าบง ม. 1 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

          งานบ่วชป่าและสืบชะตาแม่น้ำอิงป่าชุ่มน้ำป่าบงน้ำล้อม ที่ชาวบ้านจะจัดในวันที่ 29 มี.ค.61 ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ชุมชนจัดเตรียมสถานที่ ได้พบเห็นความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนบ้านป่าบงน้ำล้อมในกิจกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งชาวบ้าน และ พระสงฆ์ นอกเหนือจากที่ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่แล้ว ชาวบ้านต่างช่วยกันสมทบ ข้าวปลาอาหาร โรงทาน และ ทุน กันในชุมชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานในครั้งนี้ อีกทั้งช่วยกันทำขนมตามประเพณีงานบวช ขนมปาด ที่ทำจากข้าวจ้าวกวนผสมกับน้ำอ้อย ช่วยกันในงานบุญ กลุ่มศาสนพิธีของคนในชุมชนรวมทั้งพระสงฆ์ ซึ่งได้ตั้งกลุ่มสวดมนต์กันในชุมชน จะมีจัดการให้มีการสวดมนต์ ดุจดังการใช้ความเชื่อ และ ภูมิปัญญาผสมเข้ากับศาสนพิธี ในการดูแลฐานทรัพยากรของคนในชุมชนบ้านป่าบงน้ำล้อม

29573112 2002804006627344 9101261392355533445 n

 

Go to top