กิจกรรมสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง

IMAGE งานเวทีสาธารณะสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง

เวทีสื่อสารสาธารณะรับฟังความคิดเห็นชุมชนลุ่มน้ำอิงตอนกลาง ครั้งที่... Read More...
IMAGE งานบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำอิงป่าบง

งานบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำอิงป่าบงน้ำล้อมวันที่ 29 มี.ค. 2561 ณ ป่าชุ่มน้ำบ้านป่าบง ม. 1 ต.ยางฮอม... Read More...
IMAGE งานวันป่าชุ่มน้ำโลก 2561

งานวันป่าชุ่มน้ำโลก 2561 2 ก.พ. 61 ณ ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย          ... Read More...
IMAGE งานศึกษาดูงานลุ่มน้ำแม่กลอง

การศึกษาดูงานลุ่มน้ำแม่กลอง วันที่ 10-12 พ.ย. 60     Read More...
IMAGE งานเวทีน้ำกับ SDG ที่จุฬา

เวที่เสวนาวิชาการ “บทบาทองค์กรประชาชนและภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ... Read More...
งานเปิดโฮงเฮียนกว๊านพะเยา

งานเปิดโฮงเฮียนกว๊านพะเยา 22 มี.ค. 60 Read More...
IMAGE งานอิงฟอร์รัม

อิงฟอร์รัม: เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้ำอิง 22 มีนาคม 2560 ณ สถาบันปวงผญาพยาว... Read More...
IMAGE งานธรรมยาตรากว๊านพะเยา-แม่น้ำอิง

“ธรรมยาตรา นิเวศภาวนา: รักษ์กว๊านพะเยา-แม่น้ำอิง” วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 วัตถุประสงค์1.... Read More...
Go to top