ข้อมูลสังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำอิง

IMG 6514สังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำอิง

  1. นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำอิง  โดย ดร.สหัทยา วิเศษ
  2. วีดีโอ "ประวัติศาสตร์-นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำอิง และการก่อเกิดสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง"  โดยสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต 
  3. หนังสือ "ปฎิทินฤดูกาล อาหารคนลุ่มน้ำอิง"   ปีที่ผลิต 2550 

 

Go to top