เวทีสื่อสารสาธารณะรับฟังความคิดเห็นชุมชนลุ่มน้ำอิงตอนกลาง ครั้งที่ 2
เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน

โดยสภาประชาชนและเครือข่าย
ในวันที่ 8 เม.ย. 61 ณ ขัวฮักพญาลอ (สะพานแขวน) บ้านลอ หมู่ที่ 11 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

เวทีเสวนาของคนลุ่มน้ำอิง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ
1. การแข่งขันพายเรือข้ามฝั่งแม่น้ำอิง
2. การแข่งขันทอดแห่หาปลาแม่น้ำอิง (ชาย)
3. การแข่งขันงมหอยหาปลาแม่น้ำอิง (หญิง)
4. การแข่งขันลาบปลาหัวเรือแม่น้ำอิง (ไม่จำกัดชายหญิง)
5. การแข่งขันการทำเงี่ยนปลาแม่น้ำอิง (ไม่จำกัดชายหญิง)

30226756 2007910302783381 1590138699914412032 n

 

Go to top