ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรืองกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

header boonroungข้อมูลป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง

 1. คุณค่าและความสำคัญของป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง โดยสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง 15 กย.63
 2. รายงาน "ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง: เอกลักษณ์ของระบบนิเวศที่หลากหลายและบทบาทการปกป้องของชุมชนท้องถิ่น" โดย สภาประชาชนลุ่มน้ำอิงและภาคี ปีที่ผลิต 2558
 3. รายงาน "คุณค่า ความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการจัดการป่าชุ่มน้ำบุญเรือง : คุณค่า ความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการจัดการป่าชุ่มน้ำบุญเรือง" โดย สภาประชาชนลุ่มน้ำอิงและภาคี ปีที่ผลิต 2558
 4. รายงาน "โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำบุญเรือง" โดย สภาปชช.ลุ่มน้ำอิง 2558
 5. รายงาน "คุณค่าพื้นที่บุญเรือง โดย วถิราพร ด่านศรีบูรณ์ และภนิตา พรหมประกาย มหาวิทยาลัยเกษศาสตร์ (มก.) 2560
 6. รายงาน "ป่าชุมชนบุญเรือง: ความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจของชุมชนและคนยากจน?” โดย วถิราพร ด่านศรีบูรณ์ และภนิตา พรหมประกาย มก.
 7. โปสเตอร์ "พืชอาหารและสมุนไพรในป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง"  งานวิจัยจาวบ้าน โดย นักวิจัยชาวบ้านบ้านบุญเรือง เยาวชนบ้านบุญเรือง สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง และกลุ่มรักษ์เชียงของ 

 

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

 1. สภาพป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดย BannokChiangrai 
 2. ชาวบุญเรือง-เชียงของไม่เอานิคมอุตสาหกรรม โดยพะเยาทีวีชุมชน 
 3. ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร : เดิมพันสุดท้าย โดย ไทยพีบีเอส 
 4. ชาวบ้าน ต.บุญเรือง ล้มประชาพิจารณ์ตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย ข่าวช่อง 8
 5. นักข่าวพลเมือง เล็งพื้นที่ชุ่มน้ำสร้างนิคมอุตสาหกรรม  โดย ไทยพีบีเอส 19 ก.ย. 58
 6. แม่ญิงบุญเรืองกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนดย สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

อัลบั้มรูป: ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง ภาพโดย พิชเญศพงษ์ คุรุปรัชญามรรค

 

Go to top