กิจกรรมสภาฯล่าสุด

IMAGE งานเวทีสาธารณะสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง

เวทีสื่อสารสาธารณะรับฟังความคิดเห็นชุมชนลุ่มน้ำอิงตอนกลาง ครั้งที่... Read More...
IMAGE งานบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำอิงป่าบง

งานบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำอิงป่าบงน้ำล้อมวันที่ 29 มี.ค. 2561 ณ ป่าชุ่มน้ำบ้านป่าบง ม. 1 ต.ยางฮอม... Read More...
IMAGE งานวันป่าชุ่มน้ำโลก 2561

งานวันป่าชุ่มน้ำโลก 2561 2 ก.พ. 61 ณ ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย          ... Read More...
IMAGE งานศึกษาดูงานลุ่มน้ำแม่กลอง

การศึกษาดูงานลุ่มน้ำแม่กลอง วันที่ 10-12 พ.ย. 60     Read More...
IMAGE งานเวทีน้ำกับ SDG ที่จุฬา

เวที่เสวนาวิชาการ “บทบาทองค์กรประชาชนและภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ... Read More...

Photo Album : บวชป่าสืบชะตาอิง ป่าชุ่มน้ำบ้านป่าบง

Go to top